ÉLETÜNK ISTENBEN

Önreflektív szempontok lelkiismeret-vizsgálathoz A lelkiismeret-vizsgálat tk. mindig egyben önreflexió is, hiszen önmagunk lelkiismeretének vizsgálata a cél – ebből kiindulva az alcím fölösleges szóismétlést tartalmaz – , noha a régi lelkitükrökként ismert szempontrendszerek tárgya hangsúlyosabban a szó, gondolat, cselekedet (megléte vagy a kellő elmulasztása), mintsem önmagunk. Az alcím ennek ellensúlyozására irányuló szándék jelzésére hivatott.A kérdések nem …
Olvasás ÉLETÜNK ISTENBEN

Önreflektív szempontok lelkiismeret-vizsgálathoz

„…és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben.” (Kol 3, 3) A lelkiismeret-vizsgálat tk. mindig egyben önreflexió is, hiszen önmagunk lelkiismeretének vizsgálata a cél – ebből kiindulva a cím fölösleges szóismétlést tartalmaz – , noha a régi lelkitükrökként ismert szempontrendszerek tárgya hangsúlyosabban a szó, gondolat, cselekedet (megléte vagy a kellő elmulasztása), mintsem önmagunk. A cím …
Olvasás Önreflektív szempontok lelkiismeret-vizsgálathoz

Szabadság és determináció

És, vagy?            Gyakrabban találkozunk a címben foglaltaknak a „vagy” összekapcsolásával, ezzel nemcsak szembeállítva, de egymást ki is zárva a két fogalmat, és emberi életünk tekintetében a meglétüket. Pedig mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy mindkettő igaz, egyszerre. Éspedig nem úgy, hogy – ami szintén szokásos magyarázat -, hogy lelki-szellemi szinten teljesen szabadok vagyunk, míg a fizikai-biológiai …
Olvasás Szabadság és determináció

Néhány szempont az elégedettséghez

Okság, kölcsönhatás Korábban említettem, hogy az öröm- és boldogságkeresés egyik kulcsfontosságú állomása, és lehet, hogy egyben megoldása is az elégedettség elérése. Elégedettség az, amikor valaki megelégszik azzal, ami van, ahogyan van. Az elégedettség érzése viszont nagyon szubjektív fogalom, egyrészt azért, mert nagyon szubjektívek és relatívak a feltételei. Mert feltételei mindig vannak, akkor is, ha felületesen …
Olvasás Néhány szempont az elégedettséghez

Önmegvalósítás, kiteljesedés

Megközelítési dimenziók             „Valósítsd meg önmagad!”- számtalan programot, előadást szentelnek e témának, és nem véletlenül nagy érdeklődés övezi.             Köznapi értelemben az önmegvalósítás kapcsán többnyire az adott társadalom és kultúra számára sikernek és karriernek definiáltak elérésére asszociálunk, vágyainknak, motivációinknak a teljes megélése, önmagunkra vonatkozó elképzeléseinknek megvalósítása által, hogy azzá váljunk, akikké lennünk kell. Ha ezt …
Olvasás Önmegvalósítás, kiteljesedés

Öröm, boldogság – elégedettség? II.

A kereszténység és az öröm A kereszténység mit mond a boldogságról, annak eléréséről? „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek!” (Fil4, 4), vagy „Legyetek hálásak…”(Kol3, 16), „Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (1Tessz 5, 18). Jézus is úgy búcsúzik tanítványaitól, hogy „…De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a …
Olvasás Öröm, boldogság – elégedettség? II.

Öröm, boldogság – elégedettség? I.

Öröm, boldogság Minden ember vágya az öröm és a boldogság elérése és lehetőség szerint, a fenntartása. Gyakran történik hivatkozás a Kr.e. 4. században élt és tevékenykedett görög filozófusra és tudósra, Arisztotelészre, aki szerint az emberi élet végső célja a boldogság (eudaimonia). Hívőként némi korrekcióval azt mondhatjuk, hogy a végső cél az Istennel való egység, az …
Olvasás Öröm, boldogság – elégedettség? I.

Teológia és pszichológia – a szenvedő ember szolgálatában II.

„A mának elég a maga baja.” Ebben a címkézésektől, minősítésektől mentes megfigyelő tudatossági állapotban, amelyet egyébként a lélektan mindfulness (Jon-Kabbat Zin) néven ismer, és alkalmaz a terápiában is (MBCT: mindfulness based cognitive therapy; MBSR: mindfulness based stress redaction), és amelynek párhuzamai a keresztény lelkiéletben is megtalálhatók (szemlélődés, kontempláció), lehetőség nyílik arra is, hogy a tudattalanból …
Olvasás Teológia és pszichológia – a szenvedő ember szolgálatában II.

Teológia és pszichológia – a szenvedő ember szolgálatában I.

„Egymás terhét hordozzátok…!” Bár valójában nehezen lehet a lelkigondozás kifejezést egzakt módon definiálni, mégis önálló (egyházi) munkaterület, közismert kifejezés és terminus technicus. A lelkigondozás nem pszichoterápia, még ha a pasztorálpszichológia korai, meghatározó képviselőinek volt is olyan törekvése, amely a pasztorálpszichológiai lelkigondozást az egyházi szolgálatok olyan önálló területeként kezeli, amelyet csak pszichoterápiában megfelelően képzett szakember láthat …
Olvasás Teológia és pszichológia – a szenvedő ember szolgálatában I.