Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Makkai László görögkatolikus áldozópap vagyok immár több mint húsz éve. Istennek köszönhetem hívatásomat, amit családommal együtt teljes harmóniában tudok megélni.

Szakterületem lett a krízislélektan, ami nem önálló diszciplína a pszichológia tudományán belül, de mégis az emberi életet legmeghatározóbb részeivel foglalkozik.

Írásaimban a krízislélektan területeit járom körbe a párválasztás, együtt járás és családtervezés, valamint a házasságban megélt krízisek tekintetében. Természetesen fontosnak tartom a kisgyerekes családokkal való foglalkozást, hiszen meghatározó a gyermek nevelés szempontjából. A segítő hivatásban dolgozók kríziseit is volt alkalmam megismerni, számos előadást tartottam már pedagógusoknak, lelkészeknek, intézmény vezetőknek, házi segítség nyújtásban dolgozóknak.

Több mint tíz éve rendszeresen mondom el gondolataimat az Új Misszió Katolikus folyóiratban, melynek címe: Kézen Fogva Isten Országa Felé! Az interjúkat Dobos Klára készíti velem, akinek kitartó munkáját már két könyvben is megörökítettük. Az ebből készült ajánlókat a médiatárban megtekintheti az érdeklődő.

Nem hagyható ki lelkigondozói munkámból az Istenhit és a vallás sem, mert hiszem, hogy nem az én szavaim és gondolataim adnak reményt, vigaszt és gyógyulást, hanem a Gondviselő Isten Kegyelme!
Köszönöm, ha az oldalt népszerűsítik, vagy egy-egy írásomat megosztják a világhálón.

Szeretettel:
Makkai László atya

Bővebb információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/Makkai_L%C3%A1szl%C3%B3_(lelk%C3%A9sz)

A képhez tartozó alt jellemző üres; image-1-250x250.png a fájlnév
Mindig is szerettem a titkokat, az élet mélységeit fürkészni, kutatni a felszínen megjelenő alatt lévő valóságot. Életem első, máig meghatározó szakaszában ezt az anyagvilággal kapcsolatban tettem szenvedélyesen, és a kémiát, a vegyészi pályát tekintettem hivatásomnak. Egy idő után úgy éreztem, hogy a lelki-szellemi világ mélységei is érdekelnek, és a legvégső ok és alap fürkészésére szántam el magam, így teológiai tanulmányokat folytattam a SZAGKHF-n. Végzett teológusként már tudtam, hogy az isteni tudományokat nem pusztán elvont teológiai ismeretekként szeretném gyűjtögetni, hanem azt az emberi élettel szoros és gyakorlatias módon kapcsolatba hozva, szerettem volna az emberből is többet megismerni. Így egyértelmű volt számomra, hogy pasztorálpszichológiai tanulmányokba kezdek, és a DRHE-nek a DE Pszichológiai Intézetével közös szakirányú továbbképzésén pasztorálpszichológiai lelkigondozó végzettséget szereztem. Ennek a képzésnek különös értéket adott az interdiszciplinaritás mellett az ökumenikus közeg és szemlélet. Az érdeklődés nem időközben nem lankadt, egyre jobban el szerettem volna mélyülni a pasztorálpszichológiában, így kézenfekvő volt, hogy a doktori képzésbe is azonnal bekapcsolódok.

Elméleti helyett sokkal inkább elmélkedő embernek tartom magam, aki a minél több gyakorlatnak látja értelmét, noha a theoria és a praxis harmonikus összhangjának megélésében és megvalósításában még nem szereztem végzettséget…


Dr. Krasznay Mónika

A képhez tartozó alt jellemző üres; krasznaymonika-253x253.png a fájlnév
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk…”

Márai SándorSokáig kerestem az utam, míg végül szembejött velem a pszichológia tudománya, és onnantól kezdve magával ragadott az emberi lélek rejtelme, a másikra való odafigyelés és segítségnyújtás a hétköznapokban és a hivatásomban egyaránt. Első diplomámat a Miskolci Egyetemen szociológia szakán szereztem, szociális szakirányon, majd a Debreceni Egyetemen végeztem egészségpszichológusként. Jelenleg a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológus- jelöltje vagyok, gyermek szakon. Munkám során igyekszem egy olyan interdiszciplináris szemléletet képviselni, amelynek keretében többféle nézőpontól segítem a hozzám forduló embereket. Vallásos családban nevelkedve, a hit és nevelés által beépült értékek vezérfonalként szolgálnak az életemben és a szakmámban is.


Rőthi Judit