A celebség ,,kiégetheti” a lényeget…

A ma emberét oly könnyen utolérő kiégés komoly probléma lehet a segítő hivatásban tevékenykedők életében.  Most a sikeres színészek, zenészek, a celebvilág különböző szereplői – köztük még a papok is – szóba kerülnek Makkai László görögkatolikus lekész, pasztorálpszichológiai – lelkigondozóval. Könnyen utoléri a kiégés azokat, akiknek az életét irigylésre méltónak gondoljuk. Színészek, énekesek, zenészek, valóság …
Olvasás A celebség ,,kiégetheti” a lényeget…

Serdülőkori krízisek és problémák, nem csak szülőknek…

A téma kapcsán releváns említést tenni a serdülőkorban jelentkező krízishelyzetekről, hiszen gyakran a középiskolai tanulmányaikat lezáró, a más iskola választásának küszöbén álló fiatalok éppen ebben az élethelyzetben vannak. Az identitáskeresés lezárása nagyon fontos ahhoz, hogy egy érett, „felnőtt” hit alakuljon ki annak talaján, hogy sikeresen kialakította a személyes identitását. Így dönthet felelősségteljesen és elkötelezetten arról, …
Olvasás Serdülőkori krízisek és problémák, nem csak szülőknek…

Mindennapi stressz felismerése és kezelése életünkben

A stressz pszichológiai megközelítése A szorongás fogalmát, mint az ember reménytelen és kiszolgáltatott helyzetét, arra kialakított reakciót tekintve már a 19. században megfogalmazta Soren Kierkegaad Dán filozófus. Majd a 20. században a modern egzisztencializmus fogalomrendszerének kialakítója Martin Heidegger fogalmazta meg markánsan. Az ember szabad lény – véleményük szerint – aki állandóan nyitott léthelyzettel néz szembe …
Olvasás Mindennapi stressz felismerése és kezelése életünkben

Életválságok a keresztény hit tükrében

A különféle emberi életutak során megélt szenvedések, és a gyógyulás útjának megtalálása nagyban összekapcsolódik a hit kérdéseivel, illetve a pszichológiai tudással és gyakorlattal. Felmerül a kérdés mindenképpen vallás-egzisztenciai szempontból, hogy mi is az ember, és miért kell szenvednie. A hit oldaláról indítva a kérdést, azt mondhatjuk, hogy az ember válságának oka az Istentől való eltávolodás. …
Olvasás Életválságok a keresztény hit tükrében

Családokat ért krízis lehetőségek, melyekre érdemes odafigyelni

Bevezetés A családi életben megjelenő krízisek azokhoz a funkciókhoz és feladatokhoz kötődnek, amelyek a családot önálló egységgé teszik az egyén kapcsolati hálózatán belül. A továbbiakban bemutatom, hogy mely családi életciklusban milyen megoldandó feladattal szembesülnek a családtagok, amelyek adott esetben krízisállapothoz vezethetnek. Újdonsült házaspár A legfontosabb feladata a fiatal házasoknak, hogy megfeleljenek a kívülről és belülről …
Olvasás Családokat ért krízis lehetőségek, melyekre érdemes odafigyelni

A teljesítménykrízis, mint a felnőtteket veszélyeztető tényező

A hivatásban való helytállást nézve számos tényező meghatározó abban, hogy mennyire érzi magát sikeresnek a választott pályán. Alapvetően a helyzet a teljesítmény körül mozog, azaz képes-e az egyén az elvárásoknak megfelelően dolgozni, tud-e azonosulni a hivatás által felkínált értékekkel, szabályokkal, és mennyiben felel meg mindez a személyes céljainak, motivációjának és képességeinek. Mindenképpen fontos kiemelnem, hogy …
Olvasás A teljesítménykrízis, mint a felnőtteket veszélyeztető tényező

Tisztaság az oltárig, hűség a sírig

Kézen fogva Isten országa felé A régi öregek mondogatták, hogy négy évszakban kell megismerni egymást. Mert, ahogy a természet is jellegzetes változáson megy keresztül, az ember természete is más ősszel, télen, tavasszal, nyáron. S megtapasztalva ezt a négyféle ,,hangulatot”, kiderül, hogy az a valaki, akit jövendőbelidnek választottál, hozzád való-e, vagy nem – említi Makkai László …
Olvasás Tisztaság az oltárig, hűség a sírig

Fowler hitfejlődési szakaszai

James W. Fowler az ember hitének fejlődését követte nyomon. A hitfejlődés szintjének megállapításához Erikson rendszere szolgál alapot. Fowler általában vizsgálta a hitet, tehát nem csak a keresztény hitet. A fokozatok a következők: fokozat: Első hit (újszülöttkor) fokozat: Az intuitív-projektív hit (korai gyerekkor) fokozat: Mitikus, szó szerinti hit (gyermekkor és azon túl) fokozat: Szintetikus konvencionális hit …
Olvasás Fowler hitfejlődési szakaszai

Nem csak Nőknek…

Keveset beszélünk a szülés utáni lelki és fiziológiai állapotról, amit egy szülés utáni nő érezhet. Fáradság, bűntudat, gyakran az elvárásoknak való megfelelés bizonytalanná teszi az édesanyákat. Ebben az írásban nekik szeretnék üzenni. Hazánkban a házasságkötések után átlagosan 1,5 év múlva megszületik az első gyermek és három éven belül megérkezik a második is. Az első gyermek …
Olvasás Nem csak Nőknek…